m! – Allergi App

Dette fiktive prosjektet gikk ut på at man skulle utvikle en digital løsning som forbedret en rutine. Vi tok for oss utfordringen til mennesker med allergi i deres valg av restauranter som tar hensyn til deres allergier. Vi lagde en app som heter m! som hadde som mål å skape en lettere rutine rundt valg av restauranter. I dette gruppeprosjektet bidro jeg med tanke/ide og UI.

Klient: Skoleprosjekt

År: 2020

Medvirkende: Kalle M. Haraldset,
Trym Ruud og Tommy Thompson

allergi1-03
allergi4-06
allergi2-04
allergi7-07
allergi3-05