Bridge Botanic Dependency

Dette var et fiktivt prosjekt om spekulativt design, der vi skulle visualisere et scenario om rødlistede planter. Visualiseringen for dette prosjektet var en fiktiv bedrift vi kalte Bridge. Bridge opererte inn en datachip i alle mennesker som er koblet opp mot en plante, der du har ansvaret for å holde planten i live. Du og planten er i en symbiose og derfor avhengig av hverandre. Dør planten, dør du.

Klient: Skoleprosjekt

År: 2020

Medvirkende: Kalle M. Haraldset,
Martin H. Sørdal og Even V. Habberstad

nettside1-01
nettside2-02

I forbindelse med dette prosjektet skulle vi ha en utstilling, her er bilder fra den!