365 Posters

365 Posters var et prosjekt der jeg satte meg et mål om å lage en plakat hver dag i ett år. Hensikten var selve utfordringen, og utviklingen av egne ferdigheter. Resultatet av prosjektet ble et suksessfullt arkiv med 365 plakater i ulike farger og former.

Klient: Internt

År: 2019

May 16s 2019
September 26s 2019
September 8s 2019
March 27s 2019
May 1s 2019
January 10s 2019
May 27s 2019
January 11s 2019
October 11s 2019

Dette er bare en håndfull av alle plakatene som ble laget igjennom hele året. Hvis du vil se mer, gå til @kalleharaldset på Instagram